3074 Sande i Vestfold
+47 98888053
post@skogerbygda.no

Fokus på god helse, godt gemytt og rasetypisk eksteriør

KENNEL SKOGERBYGDA - Oppdrett av dvergschnauzer og portugisisk vannhund

Fokus på god helse, godt gemytt og rasetypisk eksteriør

Vi bygger vårt grunnlag etter Norsk Kennel Klubs etiske grunnregler for avl og oppdrett, for å bidra til friske og sunne, rasetypiske hunder med et godt gemytt.

Skogerbygdas Do Re Mi, 7 uker gammel :)

Avl og oppdrett av rasehunder er et viktig fundament i Norsk Kennel Klubs virksomhet. NKKs formåls- paragraf (§1-2) lyder: NKK har til formål å ivareta hundens og hunde- holdets interesser i Norge, samt å bidra til å fremme positive aktivite- ter med hund og utviklingen av den enkelte hunderase. NKK skal også arbeide for etisk og praktisk riktig behandling av hunder, og for at avl av hunder skjer i ønsket retning, både når det gjelder rasestandard og rasenes sunnhet.

Oppdretternes seleksjon og kombinasjon av avlsdyr danner grunnlaget for utvikling av hunderasene. Målet i hundeavlen er funksjonelt sunne hunder, med en rasetypisk konstruksjon og mentalitet, som kan leve et langt og sunt liv til glede for seg selv, sine eiere og samfun- net. Genetisk variasjon er en forut- setning for utvikling av rasene og hundenes mulighet til å tilpasse seg samfunnets krav.

Avl og oppdrett må foregå på en dyrevelferdsmessig forsvarlig måte, i overensstemmelse med NKKs avls- strategi og etiske grunnregler.

Skogerbygdas Camilla Brontë, 4 uker gammel :)